Dluhopisy EMTC

Prospekt dluhopisů EMTC – Czech a.s. byl schválen ČNB už na začátku roku 2018. Dluhopisy EMTC jsou využívány zejména k efektivnějšímu a rychlejšímu rozvoji našeho primárního projektu Lipa Learning.

Chytrá investince s EMTC

V rámci projektu Lipa Learning jsme vyvinuli vzdělávací aplikaci pro děti Lipaland.

Jedná se o interaktivní vzdělávací aplikaci pro děti ve věku 3 – 8 let.

Není to žádné pasivní hraní her, ale krásně animačně zpracované edukativní hry, při kterých se dítě aktivně zapojuje a osvojí si nejrůznější znalosti i dovednosti.

I vy se můžete prostřednictvím dluhopisů podílet na rozvoji tohoto projektu, být součástí něčeho smysluplného, a přitom zhodnotit své finance.

Jak efektivně investovat

Dluhopisy EMTC – Czech a.s. vám přináší velmi zajímavé úročení a zároveň jsou přiměřeně bezpečnou investici.

Podrobnosti pro investory naleznete na domovských stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory. Je zde zveřejněn i schválený prospekt od ČNB včetně jeho dvou dodatků.

Kde se co píše

V poslední době se rozmáhá trend tvorby konkurenčních webových stránek, které mají jediný cíl, a to poškodit konkrétního podnikatele nebo rovnou celou firmu. Jeden z těchto webů, záměrně šířící nepravdu, je Zastavmezloděje.com. Na tvůrce a fungování tohoto webu si již posvítili redaktoři zpráv ze Seznamu, kteří odhalují tyto nečestné praktiky.

Celý článek si můžete na Seznam Zprávách přečíst zde.

Máte dotaz?

Neváhejte nás kontaktovat

 252 252 252

info@emtc.cz

Užitečné informace:

Rychlé odkazy

Dluhopisy

O nás

Vyšlo o nás

Kontakty

Kontakty

EMTC – Czech a.s.
Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.