O nás

7

Jsme ryze českou společností a na trhu se pohybujeme již od roku 2003. Původně jsme byli zejména prodejní organizací, v současné době se soustředíme na více projektů v oblasti personalistiky, lidských zdrojů a vzdělávání. Neustále se vyvíjíme a hledáme nové možnosti.

Naším nejprogresivnějším projektem je Lipa Learning. V rámci něj jsme vyvinuli vzdělávací aplikaci pro děti ve věku 3 – 8 let. Aplikace Lipa Land je nyní dostupná ve 26 světových jazycích a prodává se po celém světě. Neustále pracujeme na jejím rozšiřování a vývoji.

V roce 2015 jsme založili projekt Airjobs, který se primárně věnuje vyhledávání zaměstnanců i vyhledávání zaměstnavatelů. V současné době máme v databázi více než 2 000 firem a přes 30 000 uchazečů o zaměstnání.

Užitečné informace:

Rychlé odkazy

Dluhopisy

O nás

Vyšlo o nás

Kontakty

Kontakty

EMTC – Czech a.s.
Palmovka Open Park IV.
Voctářova 2497/18
180 00 Praha 8

+420 252 252 252
info@emtc.cz

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.